• Από τη Δευτέρα 10-10-2016 όλα τα παιδιά του σχολείου μας θα σχολούν στις 13.15
  • Το Ολοήμερο λειτουργεί με δύο τμήματα μέχρι τις 15.00. Μόλις σταλούν νέες ειδικότητες (για το Ολοήμερο), το πρόγραμμα θα επεκταθεί μέχρι τις 16.00 για εκείνους τους μαθητές που οι γονείς τους το έχουν ήδη δηλώσει.