Επικοινωνία

14ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Οδός: Στεργίου Σπανάκη 5
Τ.Κ.: 71307
Τηλ.: 2810245297       Fax: 2810286077
email: mail@14dim-irakl.ira.sch.gr