ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ

Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας (Α΄ &  Β΄  Τάξεις)

Από τη Χριστουγεννιάτικη σχολική γιορτή μας Α΄ Τάξη

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας Β΄ Τάξη

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας Α΄ Τάξη

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας Α΄ Τάξη

Από τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας Β΄ Τάξη